L'historicité des Evangiles

Geréb Zsolt: L'historicité des Evangiles. In: Adorjáni Zoltán (ed.): Emlékkötet Tőkés István kilencvenedik születésnapjára. Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 2006. 106-116