Istoria Bisericii Unitariene din Ardeal

Kovács Sándor: Istoria Bisericii Unitariene din Ardeal. In: Brandes, Dieter (ed.): Scurtă istorie a Bisericilor şi comunităţilor religioase din Transilvania. Healing of Memories. Punte între Biserici, Culturi şi Religii. Seria Reconciliatio 3. Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Nyomda 2008. 131-154