A magyar nyelvű protestáns bibliai teológia könyvészete 1979-ig

Kozma Zsolt: A magyar nyelvű protestáns bibliai teológia könyvészete 1979-ig.

Ez a bibliográfiai munka azokat a magyar nyelvű protestáns bibliai teológiai jellegű közleményeket tartalmazza, amelyek önálló könyvként, gyűjteményes kötetek tanulmányaiként, vagy időszaki kiadványokban nyomtatásban megjelentek. Felöleli az 1415/1440 és 1979. december 31. közötti korszakot. A könyvnyomtatás előtti korból jegyzi azokat a kéziratos bibliafordításokat is, amelyeket a XIX–XX. században hasonmás, betűhű vagy átírt formában kinyomtattak. A jegyzék csak magyar nyelvű közleményeket tartalmaz, függetlenül attól, hogy hol jelent meg, és attól, hogy eredetileg is magyar nyelvű írásról, vagy fordításról van szó. Nem terjed ki magyar szerzők nem magyar nyelvű műveire.