Az erdélyi református kollégiumok tantervének reformja és Backamadarasi

Kolumbán Vilmos József: Az erdélyi református kollégiumok tantervének reformja és Backamadarasi. In: A református oktatás a Kárpát-medencében 1690–1918 között (2009), 119-151. pp.