Studii și articole similare

Adorjáni Zoltán

 1. Adorjáni Zoltán: Milyennek látta Alexandriai Philón a kezdetben teremtett embert?. In: Református Szemle 111 (2018), 365-374
 2. Adorjáni Zoltán: Előszó. In: Varga László: Elő hitkérdések. Szentháromság, teremtés, predestináció, feltámadás, Sátán. Marosvásárhely (2008), 7-7

Balogh Csaba

 1. Balogh Csaba: Teremtés és születés. A Zsoltárok 139:13-16 antropológiai kérdései. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 9-36
 2. Balogh Csaba: Schöpfung und Geburt. Anthropologische Begrifflichkeit in Psalm 139,13-16. In: Sacra Scripta 10 (2012), 147-176
 3. Balogh Csaba: Noțiuni la antropologia Psalmului 139:13. In: Cercetări Biblice 5 (2011), 19-30
 4. Balogh Csaba: Megbánó Isten - változó Isten. Az ószövetségi teológia korlátairól és lehetőségeiről. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 9-31

Kató Szabolcs Ferencz

 1. Kató Szabolcs Ferencz: Az ószövetségi világkép és annak kálvini recepciója. In: Lovas Borbála (szerk.), Nádor Zsófia (szerk.), Szatmári Áron (szerk.), Szilágyi Emőke Rita (szerk.) Mikro & Makro 6 (Budapest: Pécsi Tudományegyetem 2012), 153-163

Pásztori-Kupán István

 1. Pásztori-Kupán István: Pro homine ethico. The need for an ethical collaboration between theology and other sciences. In: Revista Ecumenică Sibiu 3 (2011), 423-434
 2. Pásztori-Kupán István: Lehet-e a teológia a többi tudomány lelkiismerete? A "tudományos semlegesség" mítoszának végnapjai. In: Ungvári Zrínyi Imre (szerk.), Veress Károly (szerk.) Válságtapasztalatok és etikai távlatok (Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Kiadó 2011), 129-141

Rezi Elek

 1. Rezi Elek: A teológia és a természettudomány viszonyának időszerű modellje - unitárius nézőpontból. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 243-258

Visky Sándor Béla

 1. Visky Sándor Béla: Several Theological Considerations concerning the Creations vs. Evolution Debate. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica (2009), 51-74
 2. Visky Sándor Béla: Teológiai szempontok a kreáció-evolúció értelmezéséhez. In: Református Szemle (2002), 206-225

Kozma Zsolt

 1. Kozma Zsolt: A Biblia és a természettudományos hipotézisek. In: Erdélyi Református Naptár a 2009. évre (2008), 48-55