Articole și recenzii publicate de cadrele didactice ale Institutului Teologic Protestant

2020

 1. Kolumbán Vilmos József: "A belmisszió irányítója, Nagy Géza (1887-1971)". In: Üzenet 31 (2020), 4
 2. Kolumbán Vilmos József: Gönczy Lajos, a liturgia reformátora. In: Üzenet 31 (2020), 4
 3. Kolumbán Vilmos József: "Erdélyben nagyobb szükség lesz rám. Kós Károly (1883-1977)". In: Üzenet 31 (2020), 4
 4. Kolumbán Vilmos József: "A belmisszió elkötelezettje. Imre Lajos (1888-1974)". In: Üzenet 31 (2020), 4
 5. Kolumbán Vilmos József: "A missziói népegyház hirdetője. Makkai Sándor (1890-1951)". In: Üzenet 31 (2020), 4

2019

 1. Kolumbán Vilmos József: Boér Máté. In: Hitel 32 (2019), 92-94

2017

 1. Kolumbán Vilmos József: Non videri, sed esse. Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére . In: Református Szemle 110 (2017), 666-670

2016

 1. Kolumbán Vilmos József: Juhász István: Jézus Krisztus egyháza. In: Református Szemle 109 (2016), 204-207
 2. Kolumbán Vilmos József: Beszámoló a Protestáns Erdély című egyháztörténeti konferenciáról. In: Református Híradó (A Szabadság napilap melléklete) (2016), 3-3
 3. Kolumbán Vilmos József: Johannes Honterus és Brassó reformációja . In: Népújság (2016), 7-7

2015

 1. Kolumbán Vilmos József: Petrőczi Éva: Holt költők társaságában. In: Református Szemle 108 (2015), 693-695
 2. Kolumbán Vilmos József: A presbitériumok és a rendszeres hitoktatás szorgalmazója. 400 éve született Kovásznai Péter erdélyi püspök. In: Erdélyi református kalendárium 2016 (2015), 145-147

2014

 1. Kolumbán Vilmos József: Abats János, a konfirmáció megalapozója. In: Erdélyi református kalendárium (2014), 56-58

2012

 1. Kolumbán Vilmos József: Az Ige teológusa - 125 éve született Imre Lajos. In: Erdélyi református kalendárium 2013 (2012), 53-56
 2. Kolumbán Vilmos József: Dogmatikus, filozófus, szerkesztő - 125 éve született Tavaszy Sándor. In: Erdélyi református kalendárium 2013 (2012), 57-59
 3. Kolumbán Vilmos József: Protestáns Teológiai Intézet. In: A Kolozsvári Református Egyházmegye templomai (2012), 83-83

2005

 1. Kolumbán Vilmos József: Backamadarasi Kiss Gergely élete és munkássága különös tekintettel ágendájára. In: Református Szemle (2005), 485-489

2003

 1. Kolumbán Vilmos József: A francia reformáció mártíriuma. In: Üzenet XIV. (2003), 1-1

2001

 1. Kolumbán Vilmos József: Recenzió: Ifj. Fekete Károly, Egyházunk egyik ébresztője: Makkai Sándor. In: Református Szemle 94 (2001), 316-317