Backamadarasi Kiss Gergely élete és munkássága különös tekintettel ágendájára

Kolumbán Vilmos József: Backamadarasi Kiss Gergely élete és munkássága különös tekintettel ágendájára. In: Református Szemle .4 (2005), 485-489. pp.