Teológiai szempontok a kreáció-evolúció vitához

Visky Sándor Béla: Teológiai szempontok a kreáció-evolúció vitához. In: Béres Tamás (ed.): Történet – Metafora – Párbeszéd. Előadások, írások és beszélgetések a tudomány, hit és vallás kapcsolatáról. Budapest: Kálvin János Kiadó 2009. 261-295