Studii și articole similare

Czire Szabolcs

 1. Czire Szabolcs: Szövetség a démonok fejedelmével? Jézus elleni vádak az evangéliumokban. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 9 (2018), 7-34
 2. Czire Szabolcs: Vissza az evangéliumok forrásvidékéhez. (Interjú Gromon Andrással). In: Unitárius Közlöny (2016), 6-8
 3. Czire Szabolcs: Tarts oda a másik arcodat is! Egy közelebbi pillantás a jézusi erőszakmentesség alapszövegeire. (Mt 5,38–42 // Lk 6,27–30). In: Benyik György (szerk.) Gyűlölet és kiengesztelődés (Szeged: JATE Press 2016), 63-89
 4. Czire Szabolcs: A történeti Jézus asztalközössége és az úrvacsora gyakorlata. In: Isten és ember szolgálatában. Erdő János emlékezete (Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház 2007), 56-116
 5. Czire Szabolcs: A Jézus-szeminárium: bemutatás és bírálat. In: Keresztény Magvető 108 (2002), 313-325
 6. Czire Szabolcs: Ha egy kutató őszinte Jézushoz: Robert W. Funk és a második reformáció. In: Keresztény Magvető 107 (2001), 37-54
 7. Czire Szabolcs: A mai európai Jézus-kutatás. In: Keresztény Magvető 105 (1999), 16-28

Koppándi Botond Péter

 1. Koppándi Botond Péter: A történeti Jézus-kutatás újabb kori eredményei. In: Református Szemle 108 (2015), 117-136

Papp György

 1. Papp György: Jézus és földi családja. In: Református Szemle 106 (2013), 7-26
 2. Papp György: Alászállt a poklokra. In: Református Szemle 104 (2011), 55-73
 3. Papp György: Az Úr Jézus Krisztus szenvedése a korai keresztyén hitvallásokban. In: Református Szemle 100 (2007), 636-643

Balogh Csaba

 1. Balogh Csaba: Schöpfung und Geburt. Anthropologische Begrifflichkeit in Psalm 139,13-16. In: Sacra Scripta 10 (2012), 147-176

Geréb Zsolt

 1. Geréb Zsolt: L'historicité des Evangiles. In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Emlékkötet Tőkés István kilencvenedik születésnapjára (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet , Erdélyi Református Egyházkerület , Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2006), 106-116
 2. Geréb Zsolt: L'historicité des Evangiles. In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Sacra Scripta 3 (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet , Erdélyi Református Egyházkerület , Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2005), 101-115