Diploma de masterat

  • Art 98. Institutul Teologic Protestant organizează cursuri de masterat în conformitate cu legislația în vigoare și regulamentele proprii privind desfășurarea acestui nivel de studii.
  • Art 99. Certificatul de competență într-o limbă de mare circulație internațională eliberat de un centru lingvistic acreditat condiționează admiterea la masterat.
  • Art 100. Studiile de masterat includ specializarea de Teologie Protestantă Pastorală Aplicată. Acestea pot fi urmate de candidați având diplomă de licență.
  • Art 101. Masteratul se încheie cu un examen final conform prevederilor legale în vigoare, care include susținerea unei disertații. Absolvenții primesc diplomă de master.
  • Art 102. În urma introducerii sistemului de Bologna, calitatea de preot în Bisericile fondatoare este condiționată de absolvirea cursului și obținerea diplomei de master.