Consiliul Cercetării Științifice

  • Art 62. Consiliului Cercetării Științifice (CCS) este un organ consultativ, constituit potrivit Cartei ITP, pe durata mandatului Senatului, cu respectarea prevederilor legale. CCS coordonează desfășurarea și asigură orientarea activității de cercetare științifică din ITP în acord cu Planul strategic al ITP, cu programele naționale și internaționale de cercetare științifică.
  • Art 63. Din CCS pot face parte cadre didactice și cercetători cu performanțe științifice deosebite. Reprezentarea în CCS a diferitelor discipline se stabilește de către Senatul ITP. CCS are următoarea structură: președinte și membri.
  • Art 64. În cadrul ITP, forul abilitat pentru a pronunța recunoașterea funcțiilor didactice, a diplomei și titlului de doctor, precum și a calității de conducător de doctorat sau a abilitării este Consiliul Cercetării Științifice. Mandatul și atribuțiile CCS sunt detailate în Regulamentul de organizare și funcționare a CCS.