Consiliul de Administrație

 • Art 32. Consiliul de Administrație asigură administrarea operativă a ITP la nivel de universitate, conform art. 207 din Legea nr. 1/2011.
 • Art 33. Conform art. 211, alin. 7 din Legea nr. 1/2011, Consiliul de Administrație ITP este numit de către Bisericile fondatoare. Membrii Consiliul de Administrație sunt: rectorul, prorectorul, decanul, directorul administrativ și secretarul-șef al ITP. Consiliul de Administrație este condus de rector.
 • Art 34. Consiliul de Administrație ITP asigură conducerea operativă a universității și aplică deciziile strategice ale Senatului universitar, conform art. 213, alin. 13 al Legii nr. 1/2011. De asemenea, Consiliul de Administrație:
  • a) conform HG 902/2018, propune anual Senatului posturile vacante destinate promovării în cariera didactică;
  • b) avizează propunerile de programe noi de studii și formulează propuneri către senatul universitar de terminare a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea universității sau care sunt ineficiente academic și financiar;
  • c) propune Senatului strategii pe termen lung și mediu și politici pe domenii de interes ale ITP;
  • d) propune Senatului spre avizare structura și componența Comisiei de etică universitară;
  • e) avizează operațiunile financiare care depășesc plafoanele bugetare stabilite de Bisericile fondatoare;
  • f) formulează propuneri privind patrimoniul ITP.
 • Art 35. Organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație sunt prevăzute în regulamentul propriu, anexă a prezentei Carte.