Directorul general administrativ

 • Art 58. Structura administrativă a ITP este condusă de către Directorul general administrativ.
 • Art 59. Postul de Director general administrativ se ocupă prin concurs organizat de Consiliul de Administrație. Președintele comisiei de concurs este rectorul. Din comisie face parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Educației. Validarea concursului se face de către Senatul ITP, iar numirea pe post, de către Rector.
 • Art. 60. Directorul general administrativ are următoarele atribuţii:
  • a) semnează Contractul de adeziune la programul managerial al Rectorului;
  • b) coordonează activităţile pentru care a fost numit de Rector;
  • c) răspunde de conducerea administrativă a ITP, urmărește și coordonează activitatea responsabililor compartimentelor administrative;
  • d) participă la managementul strategic şi cotidian al universităţii;
  • e) pregătește bugetul, asistă rectorul în analize bugetare, în execuții, raportări și prognoze bugetare;
  • f) coordonează conservarea, dezvoltarea și îmbogățirea patrimoniului;
  • g) răspunde de conservarea bazei materiale a ITP, de reparații, construcții și întreținere;
  • h) Directorul general administrativ răspunde în fața Senatului și Rectorului.
 • Art 61. Menținerea în funcție a directorului administrativ se face pe baza acordului scris al acestuia de susținere executivă a planului managerial al noului rector, conform art. 211, alin 5 al Legii nr. 1/2011.