Dogmatörténet II

A dogmatörténet a keresztyén teológiai gondolkodás fejlődésének elemzésével foglalkozó, a rendszeres és a történeti teológiai tárgykörök határán mozgó tudományág. Történeti jellegét a gondolkodás fejlődésének időrendi szemlélete, rendszeres teológiai jellegét pedig a tárgyalt témák határozzák meg. A második félév törzsanyagát a keresztyén gondolkodás negyediktől a nyolcadik századig terjedő korszakának, pontosabban az III–VII. egyetemes zsinatok körüli teológiai vitáknak és az azokban részt vállaló ókori teológusoknak a bemutatása képezi.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A diák megismeri a dogmafejlődés folyamatát, és ennek segítségével képes lesz történelmi kontextusukban értékelni az egyházi hittételeket.

Általános kompetenciák

A kialakult dogmatörténeti látásmódot felhasználva képes lesz saját kora számára időszerűen megfogalmazni a Szentírás üzenetének jelentőségét.

Óraszerkezet

# Cím

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 103
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 50
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 15
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 7
Személyre szabott konzultáció 3
Szorgalmi idő összesen 75

Vizsgáztatás

Szóbeli vizsga az órán elhangzottak és a kijelölt könyvészet alapján. A hallgatónak ismernie kell a tárgyalt témák alapfogalmait és hátterét, valamint a fontosabb óegyházi szerzők munkáit. A vizsgára való jelentkezés feltétele az előadásokon való jelenlét – 14-ből minimum 11 alkalommal.

Bibliográfia

Könyv