Etică creștină aplicată

Etica este stiinta preocupata de actiunea buna si adecvata a omului. Prin abordare descriptiva si proscriptiva analizeaza motivatia, uneltele, scopurile, consecintele actiunii, incercand sa stabileasca norma actiunii atat pe plan personal, cat si in dimensiunea comunitatii. Intrebarea lui Immanuel Kant - "cum sa procedam" - este dezvoltata in contextul unor intrebari ca: cine este omul, care este procesul de cunoastere si ce putem spera. Conform acestei abordari, actiunea potrivita se defineste deci in contextul antropologiei, epistemologiei si a credintei religioase. Etica crestina insa are ca principiul de baza revelatia divina. Conform acesteia motivatia si norma actiunii este urmatoarea: "Umblati demn de Hristos" (Col 1,10). Scopul acestui curs este constientizarea faptului ca omul este o fiinta morala in contextul naturii si gratiei. In masura in care recunoaste si practica esenta binelui inteleasa prin revelatie, isi va implini rostul in viata; in caz contrar esueaza in privinta acestei impliniri.

Competențe

Competențe specifice

Studentul insuseste conceptele de baza ale eticii (libertatea, responsabilitatea, constiinta, norma, valori, stima, autonomie, heteronomie, demnitate umana), precum si sistemele diferite ale eticii: etica lui Immanuel Kant, utilitarism, contractualism, etc. Va intelege diferenta, precum si notele comune intre etica intre o etica generala umana, si cea crestina. Pe baza notiunilor cheie si a diferitelor abordari studentii vor prezenta cate o virtute din cadrul eticii, demonstrand astfel sensibilitatea morala si capacitatea de a aplica cunostintele insusite.

Competențe generale

Acest curs/seminar va dezvolta abilitatea studentului de a defini dilemele morale in contextul principiilor si valorilor rivale, precum si capacitatea de a recunoaste esenta reala a virtutilor clasice (intelepciunea, curaj, justitie, cumpat) si teologice (credinta, speranta, dragoste).

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 1 1 0
28 ore/semestru 14 14 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 110
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 40
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 20
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 20
Tutoriat 2
Total studiu individual 82

Examinare

1. Lucrare scrisa pe baza unor teme prelucrate individual - 50%
2. Examen scris referitor la anumite concepte etice, sisteme morale, ganditori din istoria eticii.

Bibliografie

Carte